Power-S

Power-S

WoensXL

WoensXL is een semi-overdekt winkelcentrum in Eindhoven. De kracht van WoensXL is dat er een grote variatie aan winkels te vinden is. Alle winkels vullen elkaar aan. Het uitgebreide en gevarieerde winkelaanbod is dan ook uniek te noemen.  Een vast team van security-medewerkers en het management zorgen ervoor dat het centrum veilig, schoon en heel is. Het centrum heeft een eigen magazine waarvan de inhoud voorziet in aanbiedingen en informatie over de winkeliers.

WoensXL
  • Vraag

    WoensXL, ook bekend als Winkelcentrum Woensel, kwam bij Power-S met een concrete vraag over de promotie van het winkelcentrum. De retailmarkt is door de crisis en de komst van internet voorgoed veranderd. WoensXL was zich ervan bewust dat zij hun positionering en communicatie mogelijk moesten heroverwegen om te voldoen aan de wensen en eisen van de hedendaagse consument. Zij vroegen Power-S om hen daarbij te helpen.

  • Aanpak

    De eerste fase van het project bestond uit een onderzoeksfase. Daarin moest onder andere de vraag beantwoord worden wat consumenten nu wel en niet zoeken in een winkelcentrum als WoensXL. Om dit te kunnen bepalen heeft Power-S samengewerkt met MarktEffect. Door een kwalitatief onderzoek te doen, waarbij in verschillende sessies met bezoekers en niet-bezoekers van het winkelcentrum is gesproken, is deze vraag beantwoord. Ook hebben we de winkeliers en het winkelpersoneel gevraagd naar hun mening over het winkelcentrum. Daarnaast is het met centrummanagement van WoensXL een business model canvassessie gedaan, waarin de positionering van WoensXL en verbeterpunten zijn behandeld. Ook zijn op basis van verschillende kenmerken 0-metingen gedaan voor het meetbaar maken van het effect van de mogelijke veranderingen die WoensXL gaat doorvoeren.

  • Resultaat

    De aanpak heeft als doel om te komen tot een strategie voor de komende jaren en een bijbehorend plan van aanpak waarin op verschillende onderdelen de te nemen stappen zijn beschreven. Het project is in volle gang!

Ons team

Meer zien!

Zelf de kracht van Power-S ervaren?

Bel ons en gooi jouw vraagstuk op tafel. Dan laten we er de kracht van Power-S op los.

Contact opnemen!

Power-S coöperatie UA

Torenallee 45, 5617 BA Eindhoven
+31 (0)40 304 10 94 koffie@power-s.nl